MY SCHOOL IS MY HOME NOW

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership / 2015-1-TR01-KA204-022361
Beschrijving van het project
Doelgroep:
ouders en kinderen met een beperking of (chronische) ziekte die om die reden niet naar school kunnen.
Onderwijzers die door middel van huisbezoeken of internet actief zijn in onderwijs aan deze kinderen
Doel: de vaardigheden van onderwijzers zodanig vergroten, in samenwerking met de ouders en kinderen, dat het onderwijsresultaat voor deze kinderen naar een hoger niveau wordt gebracht.
Subdoelen:
Een gebruiksklaar, web based onderwijs pakket zal worden gemaakt voor de leerlingen die niet naar school kunnen. Door middel van services  via het internet (computers,camera and microfoon) zal voor leerlingen het onderwijs thuis bereikbaar zijn. 
Het ondersteunen van de mogelijkheden tot toegang voor onderwijs op afstand
Het aanleveren van wetenschappelijke informatie, over de problemen die families tegenkomen in het systeem van thuisonderwijs, op het niveau van beleidsmakers en beslissers en het ondersteunen van deze informatie.
Het voorbereien van een psychosociaal begeleidingsmodel ten behoeve van ouders van leerlingen die op afstand onderwijs gaan volgen: om zodoende de vaardigheden van ouders in het steunen en stimuleren van hun kinderen te vergroten. Ouders zullen hierin ondersteuning ontvangen op o.a. de volgende onderdelen:
een vergelijkbaar met nederland “1 kind 1 plan”
handicap specifieke informatie
informatie over trauma’s en methodes om met trauma’s om te gaan, informatie over de verschillende communicatie modellen
İnformatie over de rechten van en voor kinderen met een handicap of (chronische) ziekte
Er wordt een handleiding –training module gemaakt voor onderwijzers die het thuis onderwijs gaan uivoeren. Het materiaal zal bestaan uit a) kennis die de onderwijzers zal helpen een positieve houding te ontwikkelen in de contacten met leerlingen en ouders, b) informatie over onderwijs technieken die passen bij de specifieke handicaps. De handleiding zal op de projectwebsite worden aangeboden als web-based worden aangeboden en in boekvorm verkijgbaar zijn. De partner landen zullen deze informatie eveneens aanbieden en vertalen in de eigen taal.
Deze informatie moet leiden tot een betere professionele standaard van onderwijzers en daarmee tot effect hebben dat het zelfbeeld van leerlingen,door de vergrote mogelijkheden tot onderwijs, hun inclusie in de maatschappij vergroten.   
Het aanleren van vaardigeheden zodat onderwijzers kunnen omgaan met digitale technologie waarmee de toegang tot informatie en communicatie voor leerlingen en ouders gelijkwaardig worden aan die van mensen zonder beperkingen.
Het ontwikkelen van nieuwe onderwijs methoden die kunnen worden gekopieerd binnen de organisaties en in vergelijkbare andere europese organisaties.
Het consolideren van samenwerking tussen de organisaties die hiervan profiteren waarmee hun vermogen internationaal samen te werken kan ontwikkelen. Tevens zal het vermogen om Europees project management te voeren hierdoor verder ontwikkelen. Doordat partnerorganisaties, die deze service al bieden aan kinderen met een beperking in hun land, samenwerken met het project gedurende de dit 2 jarig project.
Stakeholders
1. Ouders van en kinderen met een beperking of een andere significant gezondheidsprobleem waardoor ze geen regulier schoolbezoek kennen.
2. Onderwijzers die in het thuisonderwijs werken