MY SCHOOL IS MY HOME NOW / Evim Artık Okulum

Erasmus+ Programı – Stratejik Ortaklık Projesi / 2015-1-TR01-KA204-022361

Proje Açıklaması

Genel Bilgiler
“My school is my home now”  EU28’deki tıbbi ve / veya engellilik durumları nedeniyle özel eğitim gerektiren çocukların eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayıp; evde eğitim alan çocuklara hitap etmektedir.
AB28 ülkelerindeki okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektriren çocukların %6’sının fiziksel ve akademik gelişimleri açısından mağdur oldukları tahmin edilmektedir.
Özellikle Türkiye, 12 yıllık zorunlu düzenlemeleri ile, konu alanındaki hem öğretmenler hem de veliler eğitim ve destek malzemesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca diğer AB ülkelerinde - eğitim süreçlerinde "uzman ortakları" olarak velilerin katılımı konusunda yüksek teorik görüş birliği olmasına rağmen-tam katılım, uzmanlar bazen gerekli metodolojik becerileri( örnek ailelerin okulöncesi eğitimde “Aile Destek Planları”nın nasıl yapılacağı) olmadığından, gerçekleşmemiştir. 
“My school is my home now” AB ülkeleri arasında mevcut bilgi ve becerilerin, özellikle Türkiye'deki okul idaresi, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik transferi üzerinde odaklanır (Eurlyaid ve ebeveyn derneği Bosk).
Amaçları
“My school is my home now” normal okulda eğitim alamayıp; evde eğitim almak zorunda olan çocukları ev ortamında daha iyi desteklemek için öğretmen ve özel eğitim uzmanların bilgilerini ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.
“My school is my home now” (özellikle BİT temelli) bilgi materyali sağlayarak aile ve uzmanlar arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.
“My School is my home now” evde eğitim ile karşı karşıya olan öğretmen ve ebeveynler ve çocukları için destek sağlar.
“My School is my home now”  öğretmenlerin yeterlilikleri ve ailelerin öğrenme durumlarını arttırmayı şu yollarla hedeflemektedir: 

 • Bireysel aile destek planları geliştirme(IFSP)’ye odaklanma
 • Öğretmenler için eğitim metodolojisi
 • Öğrenciler ve öğretmenler için online eğitimsel kaynaklar oluşturma.

Hedef Gruplar
Engelli çocuğu olan aileler ya da okula düzenli devamı engelleyen sakatlık veya benzer önemli sağlık durumu olan çocukların aileleri.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için destek eğitim hizmetlerini sürdüren öğretmen/eğitimciler
Fikri Çıktılar
1.  Web Sayfası( UBED) tüm öğrenme süreçleri için web sayfası (tüm dillerde TR, EN, DE, NL)
2) web tabanlı ve / veya mevcut uzaktan eğitim kiti (TR, EN, DE,NL),: Bu eğitim seti,yararlanıcılara engelli öğrencilerin iletişim, sosyal destek ve eğitimlerin entegrasyonlarını kolaylaştıran dijital teknoloji olanakları hakkında genel bilgi verecektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) engelli öğrencilerin önüne çıkan bariyerlerin üstesinden gelmeye katkıda bulunacak erişimi artırma potansiyeline sahiptir. Yazılımda, görsel ve canlı işlem (video vb.) kullanılacaktır: adapte metin, uzaktan eğitim ilkeleri, stratejileri ve resimleri.
3) Evde eğitim alan çocuğu olan ailelerin ihtiyaçlarına ilişkin araştırma: evde eğitim alan engelli birey aileleri
AB: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci aileleri
    - karşılaştıkları sorunlar
    - Eğitim ihtiyaçları,
    - Sosyal ihtiyaçlar,
    - Çözüm önerileri
bu konularla ilgili araştırma yapılacaktır.
4)  Ailelere psiko sosyal destek eğitim materyalleri(TR, EN, DE, NL): İçerik aileyi desteklemek için hazırlanacaktır.
içerik engellilik, travma ve travma ile başa çıkma süreçleri, iletişim yöntemleri engelli kişilerin yasal hakları.. vb. gibi konulardan oluşacaktır.
Bu materyal aynı zamanda engelli yetişkinlerin aileleri ile çalışanların engellilik konusunda gelişimlerine profesyonelce katkıda bulunacak öğretim yöntemlerini içerecektir.
5) Öğretmen Eğitim Seti (TR, EN, DE,NL): Eğitim Rehberi/Müfredat:  Engelli öğrenciye eğitim veren öğretmenin kariyer gelişimi ve engelli öğrencisi olan aileye desteklemek için rehber.
Beklenen  Etki
“My School is my home now” aileler ve çocuklar ile işbirliği içinde olan öğretmenlerin yeterliklerini artırır ve çocukları daha yüksek eğitim çıktıları almaya yönlendirir.
Konsorsiyum
TR, AT, DE, LU ve NL dahil çok sektörlü ve çok coğrafi ortaklık.GÖREV DAĞILIMI
Altındağ İlçe MEM

 • Proje yönetimi ve koordinasyon.
 • Okullarda yapılacak proje uygulamaları için resmi izinlerin alınması.
 • Okullarla iletişimin ve koordinasyonun sağlanması.
 • Engelli öğrenci velileriyle olan irtibatın kurulması ve yasal izinlerin sağlanması.
 • Proje çıktılarının öğretmenlere uygulanması konularında destek sağlamak.
 • Projenin koordinasyonu; idari ve mali yönleri; ara ve nihai rapor, ulus ötesi toplantılar katılım.
 • Proje yaygınlaştırma faaliyetlerini yapmak.

Altındağ RAM

 • İlçesinde evde eğitim gören öğrencilerle ve aileleriyle irtibatın sağlanması.
 • Veli ve öğretmen eğitim setlerinin hazırlanmasına destek sağlamak.
 • Uzaktan eğitim kitinin uygulama adımlarına katılmak.
 • Evde eğitim araştırmasına destek sağlamak. 
 • Proje yaygınlaştırma faaliyetlerini yapmak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Üniversite, evde eğitim konusunda yapılacak araştırmada:

 • anketlerin hazırlanması,
 • değerlendirilmesi,
 • yorumlaması ve araştırmanın raporlaştırılmasını yapacaktır.
 • Velilere ve öğretmenlere yönelik hazırlanacak eğitim materyalleri konusunda danışmanlık hizmeti verecektir.
 • Proje yaygınlaştırma faaliyetlerini yapmak.

UBED

  • Evde eğitim alan öğrencilerin kullanacağı uzaktan eğitim materyallinin tasarlanması
  • uygulama adımlarının gerçekleştirilmesi.
  • Veli ve öğretmen eğitim setlerinin hazırlanması,
  • Evde eğitim araştırmasında danışmanlık,
  • Avrupalı ortaklarla koordinasyon.
  • Türkiye geneline proje sonuçlarının yaygınlaştırılması.