Over het project

Erasmus+ Strategic Partnership 2015-1-TR01-KA204-022361

UITGANGEN

Opleidingsmateriaal voor leraren in thuisonderwijsprogramma's

UITGANGEN

Gids voor ouders voor thuisonderwijs

UITGANGEN

Onderzoek

LAST ACT OF THE PROJECT / Utrecht- Holland 2016