JURIDISCHE INFORMATIE

Mijn school is een project gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Erasmus +, dat wordt beheerd door een bestuurder van 9 leden.
De eerste aannemer en projectcoördinator is het directoraat van het Nationaal Onderwijs Ankara Altındağ.

Mededeling
Dr. Zülkarneyin AVCI
Altindag District Director Directeur Nationaal Onderwijs
Yeni Ziraat Wijk Etlikstraat No 10 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Tel: 0312 341 33 68 - 341 25 09
Fax: 0312 341 10 85


Projectpersoon
Elif ÖZALP
E-mail: ozalpelf@hotmail.com


informatie
De verantwoordelijkheid van de inhoud van deze website behoort tot het projectbord en de projectcoördinator Altındağ district Directorate of National Education.